POWER 3000

400,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Kích thước mặt vợt: 342cm2
  • Chiều dài: 675mm
  • Khối lượng chưa đan dây: 86+-3g
  • Phân bố dây: 22×22
  • Chất liệu: Nhôm pha gra phite
  • Độ căng dây: 9kg +-5
LIÊN HỆ | MESSAGE US