1. Tất cả các sản phẩm nói chung: bảo hành trong vòng 01 tuần kể từ ngày mua nếu sản phẩm bị lỗi do lỗi kỹ thuật/sản xuất sẽ được đổi lại sản phẩm mới ngay tức khắc (đổi lại hàng mới và chỉ đổi 01 lần).
  2. Giày Tennis/ Cầu lông: bảo hành trong vòng 15 ngày kể từ ngày mua do lỗi kỹ thuật/sản xuất (đổi lại hàng mới và chỉ đổi 01 lần).
  3. Vợt tennis/Cầu lông của tất cả các thương hiệu: bảo hành 03 tháng kể từ ngày mua do lỗi kỹ thuật/sản xuất (đổi lại hàng mới và chỉ đổi 01 lần – sản phẩm có cấp Phiếu bảo hành).