Liên hệ

  • Địa chỉ: 42 Phạm Hồng Thái, Quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại: +84 28 38273153
  • / 0909230598

  • Giờ Mở cửa: Thứ Hai – Thứ Bảy, 8:00 sáng – 18:00 tối

Gửi tin nhắn Facebook

Mạng xã hội

Gửi tin nhắn

Cửa hàng chính

42 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Mở cửa Thứ Hai – Chủ nhật, 8:00 sáng – 20:00 tối