BEST SELLERS

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG DÁN CỐ ĐỊNH 26447 (24 CUỘN/HỘP)

180,000 /cuộn (per roll)
755,000
330,000

Băng đầu gối và bắp đùi

DÂY QUAI ĐẦU GỐI MAX 59857

700,000
270,000

Băng khuỷu tay và cổ tay

BĂNG KHUỶU TAY 75217 (TUỲ CHỈNH)

420,000

Băng khuỷu tay và cổ tay

BĂNG CỔ TAY 4505

245,000

Hiển thị 33–64 trong 115 kết quả

Hết hàng

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG DÁN CỐ ĐỊNH 26447 (24 CUỘN/HỘP)

180,000 /cuộn (per roll)
Hết hàng

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG DÁN PHỤC HỒI CƠ, DÂY CHẰNG 23837

315,000
Hết hàng

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG DÁN PHỤC HỒI CƠ & DÂY CHẰNG 23847

315,000
450,000

Băng đầu gối và bắp đùi

MIẾNG DÁN BẢO VỆ DA 010952 (BỊCH 24 CÁI)

480,000

Băng đầu gối và bắp đùi

BĂNG ĐẦU GỐI 427

435,000

Băng đầu gối và bắp đùi

BĂNG KHỚP GỐI 57927 (QUAI ĐEO DỆT ITB)

380,000

Băng đầu gối và bắp đùi

MIẾNG ĐỆM ĐẦU GỐI 4535

345,000

Băng đầu gối và bắp đùi

DÂY QUAI ĐẦU GỐI KÉP CHO – PAT 985

1,060,000
755,000

Băng khuỷu tay và cổ tay

BĂNG CỔ TAY HG80 74618 – 74619

670,000

Băng đầu gối và bắp đùi

BĂNG ĐẦU GỐI GỌN NHẸ 58677

385,000
Hết hàng

Băng đầu gối và bắp đùi

BĂNG ĐẦU GỐI 59911, 59912 , 59913, 59914

520,000

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG QUẤN 330121 (LIỆU PHÁP NÓNG/LẠNH)

390,000

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG CẲNG CHÂN 330

505,000
265,000
310,000
290,000
230,000 /cuộn

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG VAI 330122

550,000

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG VAI 60128 S/M , 60129 L/ XL

1,440,000

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG DÁN PHỤC HỒI CƠ & DÂY CHẰNG 23575

435,000

Hỗ trợ và chăm sóc khác

BĂNG DÁN PHỤC HỒI CƠ & DÂY CHẰNG 23817

315,000
Hết hàng