BANH GAMMA PICKLEBALL DÙNG NGOÀI TRỜI

450,000

Được Liên Đoàn Pickleball Hoa Kỳ chấp thuận cho các giải đấu chính thức.

Hộp 06 trái. Giá theo hộp/06 trái.

Màu vàng dạ quang dễ trông thấy trong bất kỳ môi trường ngoài trời.

Cấu tạo 40 lổ tạo ra đường banh ổn định, vững vàng, chuẩn xác.

Kết cấu bởi 02 phần bán cầu tạo ra sự cân bằng tuyệt đối, cung cấp độ nảy đều trên tất cả các mặt sân ngoài trời.

LIÊN HỆ | MESSAGE US