VỢT TENNIS EMBLEM 107 XR

3,612,000

Mức trợ lực : 1250

Mặt vợt : 107 sq.inch (690 sq.cm)

Trọng lượng chưa đan : 279g

Điểm cân bằng : 325mm

Độ dài : 69 cm (27inch)

Kết cấu dây: 16 x 19

Độ căng dây : 20-22-24 kg (45-50-55Ibs)

Facebook Messenger