TOUR 100P 25 JUNIOR

1,200,000

Vợt dành cho thiếu nhi ở độ tuổi từ 9-10

Mặt vợt 100in2 645 sq.cm

Trọng lượng chưa đan dây 225gr

Cân bằng 295mm

Độ dài 63.5 cm (25in)

Kết cấu dây 16×19

Độ căng dây 21-25kg

Facebook Messenger