TOALSON SLIM POWER PRO 1500

1,090,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Trọng lượng: 80g±2g
Độ căng dây: tối đa 13kg5
Độ dẻo: 8.8 – trợ lực
Thành phần / Đặc điểm: 100 % graphite cao cấp.

Facebook Messenger