TOUR 100 290 TEXTREME 2

2,880,000

Mức trợ lực : 850

Mặt vợt : 100 sq.inch (645 sq.cm)

Trọng lượng chưa đan : 290g (10.2 oz)

Điểm cân bằng : 32.5 cm (12.8 in)

Độ dài : 68,6 cm (27in)

Kết cấu dây: 16 x 18

Độ căng dây : 24+-2 kg (53+-5Ib)

LIÊN HỆ | MESSAGE US