ỐNG CẦU LÔNG PRINCE/12 TRÁI

250,000 145,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Làm bằng lông vịt thật, độ dầy và chất lượng cấp 1.
Chơi toàn sân: tốc độ vừa, đường bay chuẩn, bền.

LIÊN HỆ | MESSAGE US