MULTI PERFORMANCE II 125

160,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đường kính: 17 (1.25mm)
Chiều dài: 13.0m
Uy lực: 4.5/5
Độ kiểm soát bóng: 5/5
Độ thoải mái: 5.5/5
Độ xoáy: 4/5
Khả năng duy trì độ căng dây: 4/5
Độ bền: 3.5/5

LIÊN HỆ | MESSAGE US