WUTCH P1

2,725,000

TẤN CÔNG CHỚP NHOÁNG
Hoạt động: Uy lực tấn công với độ cân bằng đều và thân vợt linh hoạt vừa thích hợp cho những trận đấu cải tiến

THÔNG SỐ:
Trọng lượng chưa đan: 85g±2
Độ cân bằng: 285-290mm
Độ cứng thân vợt: 8.5-9.0 (khá linh hoạt)
Độ dài: 675mm
Size tay cầm: G5
Độ căng dây: ≤30lbs/13.5kg

CÔNG NGHỆ
S.M.A.R.T Carbon:
CHỨC NĂNG: Kết cấu vợt: Cấu trúc sợi Cacbon, Hệ số mật độ Cacbon, Khuôn dạng, Nhựa Resin tổng hợp bổ trợ, Loại sợi Cacbon
LỢI ÍCH: Cải thiện hiệu quả sử dụng và khả năng điều khiển vợt
HIỆU QUẢ: Tối ưu hoá vợt và giúp mang trận đấu của bạn lên một tầm cao mới

4orces Top Cap:
CHỨC NĂNG: 4 “Đường ray” Uy lực ở bề mặt trước của phần Đầu cán vợt
LỢI ÍCH: Củng cố phần bốn cạnh của Đầu cán vợt
HIỆU QUẢ: Tăng độ phản ứng của thân vợt

E.G.Gs:
CHỨC NĂNG: Lỗ dây kết cấu hình elip
LỢI ÍCH: Tăng sự chuyển động của bề mặt dây
HIỆU QUẢ Gia tăng hiệu quả tương tác trên bề mặt dây

Facebook Messenger