VỢT TENNIS TEXTREME 2 BEAST 100 280

3,612,000

Mức trợ lực : 1025

Mặt vợt : 645 cm2 ( 100 sq.inch)

Điểm cân bằng : 32cm

Trọng lượng chưa đan dây : 280 gr

Chiều dài vợt : 27 inch

Kết cấu dây : 16×19

Độ căng dây : 24 +/- 2KG

Facebook Messenger