VỢT TENNIS TEXTREME 2 BEAST 100 265

3,617,000

Mức trợ lực : 1050

Mặt vợt : 100 sq.inch (645 sq.cm)

Trọng lượng chưa đan : 263g

Điểm cân bằng : 13.19 in cm (33cm)

Độ dài : 68,6 cm (27inch)

Kết cấu dây: 16 x 19

Độ căng dây : 22-26 kg (48-57Ibs)

Facebook Messenger