VỢT TENNIS BEAST 98

3,612,000

Mức trợ lực : 875

Mặt vợt : 98 inch (632 sq.cm)

Trọng lượng chưa đan : 305g

Điểm cân bằng : 31cm (nhẹ đầu)

Độ dài : 69 cm (27inch)

Kết cấu dây: 16 x 20

Độ căng dây : 21-25 kg (45-55Ibs)

Facebook Messenger