TOUR 100P 26 JUNIOR

1,200,000

Vợt dành cho thiếu nhi ở độ tuổi từ 11 trở lên

Mặt vợt 100in2 645 sq.cm

Trọng lượng chưa đan dây 240gr

Cân bằng 33cm

Độ dài 66 cm (26in)

Kết cấu dây 16×19

Độ căng dây 21-25kg

Facebook Messenger