TOALSON TI MAX POWER EXL GOLD

1,090,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Trọng lượng: 84g±2g
Độ căng dây: tối đa 13kg5
Độ dẻo: 8.8 – trợ lực
Thành phần / Đặc điểm: 100 % carbon, khung sợi kevlar

Facebook Messenger