TOALSON PREMIUM PRO 500 BLACK

1,150,000

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Trọng lượng: 86g±2g
Độ căng dây: tối đa 13kg5
Độ dẻo: trung bình , độ chuẩn cao
Thành phần / Đặc điểm: 100% carbon graphite.

Facebook Messenger