BAO CARLTON 2 NGĂN 1001

780,000

Bao có 02 ngăn.
Vàng gold/đen/bạc.
Chất lượng: theo tiêu chuẩn Carlton – Anh Quốc
Dùng cho thi đấu và tập luyện.

Facebook Messenger