BAO 2 NGĂN CARLTON

550,000

Bao có 02 ngăn.
Vàng/đen/logo Carlton trắng.
Chất lượng: theo tiêu chuẩn Carlton – Anh Quốc
Dùng cho thi đấu và tập luyện.

Facebook Messenger