Liên hệ

  • Địa chỉ: 42 Phạm Hồng Thái, Quận 1, TP.HCM
  • Điện thoại: +84 28 38273153
  • Mở cửa Thứ Hai – Chủ nhật, 8 a.m. – 9 p.m

Gửi tin nhắn Facebook

Mạng xã hội

Gửi tin nhắn

Cửa hàng chính

42 Phạm Hồng Thái, Quận 1, TP.HCM

Mở cửa Thứ Hai – Chủ nhật, 8 a.m. – 9 p.m